Posted on

Karlův most

Večerní plavby Prahou po Vltavě.

Nejstarší dochovaný most v Praze a také nejznámější most v české republice nese název Karlův most. Tento název si ale lidé osvojili až koncem devatenáctého století. Původně se mostu říkalo “kamenný”, podle v té době ne zcela rozšířenému provedení stavby.

Komunikační spojení břehů v těchto místech bylo realizováno již od pravěku, kdy lidé přecházeli řeku Vltavu pomocí brodů. Později byl ke spojení břehů Starého města a Malé strany vybudován most dřevěný, který ale strhla povodeň. Roku 1172 nechal král Vladislav II. postavit první pražský kamenný most, kterému dal jméno po své manželce “Juditin most”. Tento most také opět v roce 1342 pobořila povodeň, tím vznikla potřeba postavit most nový. Stavba nového pražského mostu dnes známého jako Karlův most začala v roce 1357 pod záštitou samotného krále Karla IV.

Velice finančně nákladná stavba byla zátěží pro celé české království, na její podporu byly dokonce pořádány sbírky. Kompletní dokončení stavby se odhaduje až na začátek patnáctého století. Konstrukční provedení mostu zejména respektovalo zkušenosti s ničivými povodněmi. Oproti předchozímu kamennému mostu se jednalo o gigantickou stavbu, s téměř o 3 metry širší vozovkou, která byla zároveň o 5 metrů výše nad hladinou Vltavy. Zásadní byl také větší rozestup pilířů a jejich hlubší usazení.

Most uzavírají tři věže, které byly vstupní reprezentativní branou. Větší a menší Malostranská mostecká věž a Staroměstská mostecká věž. Sochařská výzdoba zejména Staroměstské věže byla původně jedinou uměleckou výzdobou Karlova mostu. Sousoší, která jsou dnes jeho neodmyslitelnou součástí pochází až z konce sedmnáctého a začátku osmnáctého století.

Karlův most se uplatnil jako významné dopravní a obchodní spojení a jako jediné přemostění Vltavy sloužilo Praze až do roku 1841. V tomto roce byl v místě kde dnes stojí Most Legií dokončen řetězový Most Františka I.

Proplujte s námi pod historickým Karlovým mostem a vychutnejte si jeho krásu z paluby našich lodí!
Zarezervujte si jednu z našich zážitkových plaveb Prahou po Vltavě!